Taisyklės

Vartotojų duomenų apsauga

SIA OPTIKA KK LV48503011161 ėmėsi visų būtinų priemonių asmens duomenų apsaugai užtikrinti ir užkirsti kelią nepagrįstam jų atskleidimui tretiesiems asmenims.

Lankydamiesi ir naudodamiesi Glasseshere Internetine parduotuve, SIA OPTIKA KK LV48503011161 gali gauti informaciją, kurioje yra asmens duomenų:
1.1 gaunant asmens duomenis tiesiogiai (vardas, pavardė, telefono numeris ir el. pašto adresas);
1.2 netiesiogiai, renkant informaciją (pvz., naudojant slapukus ir kitas technines priemones SIA OPTIKA KK LV48503011161 Internetinės parduotuvės naudojimui stebėti).

SIA OPTIKA KK LV48503011161 tvarko Pirkėjų asmens duomenis laikydamiesi Asmens duomenų apsaugos įstatyme nustatytų reikalavimų ir kitų Latvijos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą. Tvarkydama ir saugodama Pirkėjų asmens duomenis, SIA OPTIKA KK LV48503011161 naudoja organizacines ir technines priemones, užtikrinančias asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto atskleidimo, pakeitimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Pirkdamas Internetinėje parduotuvėje Glasseshere siūlomas prekes ir paslaugas, Pirkėjas sutinka ir leidžia SIA OPTIKA KK LV48503011161 registruoti, įvesti, saugoti, sisteminti, naudoti ir bet kokiu kitu būdu tvarkyti Pirkėjo asmens duomenis, taip pat duomenis, kuriuos Pirkėjas ateityje suteiks Pardavėjui, tokia apimtimi, kokia yra reikalinga, ir šiais tikslais:
4.1 duomenų tvarkymas, atsirandantis dėl SIA OPTIKA KK LV48503011161 Pirkėjų užsakymų, sutartinių įsipareigojimų, ar duomenų tvarkymas yra būtinas norint sudaryti atitinkamą sutartį (sandorį);
4.2 duomenys yra būtini identifikuoti Pirkėjus ir Pirkėjų apskaitai;
4.3 duomenys reikalingi siunčiant komercinius pranešimus (el. paštu ir (arba) SMS);
4.4 duomenys yra būtini siekiant įvykdyti kitas prievoles, kylančias iš sutartinių įsipareigojimų ar iš atitinkamai sudarytų sutarčių (sandorių);
4.5 duomenys yra būtini siekiant įvertinti Pirkėjo prašymą įsigyti prekes išsimokėtinai.

SIA OPTIKA KK LV48503011161 užtikrina Pirkėjų asmens duomenų apsaugą ir saugumą, jų neatskleidimą tretiesiems asmenims tiek, kiek tai nustato Asmens duomenų apsaugos įstatyme nurodyti reikalavimai ir kiti Latvijos Respublikos teisės aktai, reglamentuojantys asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, išskyrus Pardavėjo partneriams, kurie užtikrina Internetinėje parduotuvėje įsigytų prekių pristatymą, prekių finansavimą ir paslaugų teikimą, tokia apimtimi, kokia asmens duomenys yra būtini sutartiniams įsipareigojimams vykdyti.

Pirkėjas turi teisę pareikalauti, kad jo asmens duomenys būtų papildyti ar pataisyti, taip pat sustabdyti jų tvarkymą ar sunaikinti juos, jei asmens duomenys yra neišsamūs, pasenę, melagingi ar jie jau nebereikalingi rinkimo tikslais. Šiuo atžvilgiu Pirkėjas gali pats pakeisti arba ištrinti įvestus duomenis savo paskyroje arba informuoti SIA OPTIKA KK LV48503011161.

Pateikdamas pagrįstą prašymą raštu, Pirkėjas turi teisę gauti šią informaciją:
6.1 kokia informacija apie Pirkėją buvo gauta, duomenų gavimo šaltinis, kai buvo pakeista į duomenis įtraukta informacija (jei tai leidžia normatyviniai teisės aktai);
6.2 kokiu tikslu buvo tvarkomi asmens duomenys, informacija apie asmens duomenų gavėjus;
6.3 informacija apie tai, ar duomenys buvo tvarkomi automatizuotai.

Pirkėjų asmens duomenys bus saugomi ne ilgiau, nei tai nustato normatyvinių aktų reikalavimai. Pirkėjas gali bet kuriuo metu pareikalauti ištrinti jo duomenis.

Pristatymas

Jeigu Jūs perkate saulės akinius arba tik akinių rėmelį, pristatymo laikas priklausys nuo šalies, į kurią bus siunčiama prekė. Siuntimas gali trukti nuo 2 iki 20 dienų. 
Jeigu norite sužinoti, kiek laiko užtruks prekės siuntimas į Jūsų šalį, galite pasiteirauti el. paštu info@glasseshere.com.

Jeigu išsirinkote akinius, gaminamus pagal receptą (akinių rėmelis + akinių lęšiai), akinių lęšių pagaminimas ir įdėjimas į rėmelį priklausys nuo recepto ir akinių lęšių sudėtingumo - tai gali trukti nuo 2 iki 20 dienų.

Prašome turėti omenyje, jeigu išsirinkote akinius, gaminamus pagal receptą, pristatymo laikas susidės iš dviejų dalių, t. y. nuo akinių lęšių pagaminimo ir pristatymo laiko.
Bendras užsakymo pristatymo laikas truks nuo 2 iki 30 dienų.

Jeigu norite sužinoti, kiek laiko užtruks Jūsų užsakymo įvykdymas, galite pasiteirauti el. paštu info@glasseshere.com.  

Pinigų grąžinimo garantija

Jeigu dėl kokių nors priežasčių nebūsite visiškai patenkinti savo užsakymu, mes mielai pasiūlysime jums grąžinti prekę per 14 dienų nuo jūsų užsakymo gavimo dienos. Grąžinamai prekei bus taikomos šios taisyklės:

Prekė turi būti nepanaudota, originalioje pakuotėje, su visomis autentiškumo etiketėmis bei gamintojo antspaudais. Akinių rėmeliai neturi būti sulaužyti ar subraižyti. Jeigu rėmeliai bus sulaužyti ar kitaip sugadinti, jie bus siunčiami į ekspertizę ir bus tikrinama, ar tai gamyklinė klaida ar žmogaus padaryta žala.