Noteikumi

Lietotāju datu drošība

SIA OPTIKA KK LV48503011161 ir veikusi visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu drošību un nepieļautu to nepamatotu nokļūšanu trešo personu rīcībā.

Glasseshere Interneta veikala apmeklēšanas un izmantošanas laikā SIA OPTIKA KK LV48503011161 var saņemt informāciju, kas satur personas datus:
1.1 iegūstot personas datus tiešā veidā (vārds un uzvārds, tālruņa numurs un e-pasta adrese);
1.2 netieši, iegūstot informāciju (piemēram, izmantojot sīkdatnes un citus tehniskus līdzekļus, lai pārraudzītu Glasseshere izmantošanu).

Pircēju personas datus SIA OPTIKA KK LV48503011161 apstrādā, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteiktās prasības un citus Latvijas Republikas tiesību aktus, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību. Apstrādājot un glabājot Pircēju personas datus, SIA OPTIKA KK LV48503011161 izmanto organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, kas nodrošina personas datu aizsardzību no nejaušas vai nelikumīgas atklāšanas, maiņas, kā arī no jebkādas citas nelikumīgas apstrādes.

Iegādājoties Interneta veikalā Glasseshere piedāvātās preces un pakalpojumus, Pircējs piekrīt un atļauj SIA OPTIKA KK LV48503011161 reģistrēt, ievadīt, glabāt, sistematizēt, izmantot un jebkādā citā veidā apstrādāt Pircēja personas datus, kā arī datus, kurus Pircējs turpmāk sniegs Pārdevējam, tādā apjomā, kādā tas ir nepieciešams, un šādiem mērķiem:
4.1 datu apstrāde, izriet no SIA OPTIKA KK LV48503011161 Pircēju pasūtījumiem, līgumsaistībām, vai datu apstrāde nepieciešama, lai noslēgtu attiecīgu līgumu (darījumu);
4.2 dati ir nepieciešami Pircēju identificēšanai un uzskaitei;
4.3 dati ir nepieciešami komerciālo paziņojumu (e-pastā un/ vai SMS) sūtīšanai;
4.4 dati ir nepieciešami citu saistību izpildes nodrošināšanai, kas izriet no līgumsaistībām, vai no attiecīgi noslēgtajiem līgumiem (darījumiem);
4.5 dati ir nepieciešami, lai izskatītu Pircēja iesniegumu preču iegādei uz nomaksu.

SIA OPTIKA KK LV48503011161 nodrošina Pircēju personas datu aizsardzību un drošību, to neizplatīšanu trešajām personām, tiktāl, ciktāl to nosaka Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteiktās prasības un citi Latvijas Republikas tiesību akti, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību, izņemot Pārdevēja partneriem, kas nodrošina interneta veikalā iegādāto preču piegādi, preču finansēšanu un pakalpojumu sniegšanu, tādā apjomā, kādā personas dati ir nepieciešami līgumsaistību izpildei.

Pircējam ir tiesības pieprasīt, lai viņa personas datus papildina vai labo, kā arī pārtrauc to apstrādi vai iznīcina tos, ja personas dati ir nepilnīgi, novecojuši, nepatiesi, vai arī tie vairs nav nepieciešami vākšanas mērķiem. Minētajā sakarā Pircējs pats var ievadītos datus izmainīt vai dzēst savā lietotāja kontā vai arī informēt Glasseshere.

Pircējam, iesniedzot rakstiskā veidā pamatotu pieprasījumu, ir tiesības saņemt šādu informāciju:
6.1 kādas ziņas par Pircēju ir iegūtas, datu ieguves avots, kad mainīta datos iekļautā informācija (ja normatīvie akti to atļauj);
6.2 kādam mērķim veikta personas datu apstrāde, ziņas par personas datu saņēmējiem;
6.3 informāciju par to, vai dati tikuši apstrādāti automatizēti.

Pircēju personas dati tiks glabāti ne ilgāk, kā to nosaka normatīvo aktu prasības. Pircējs jebkurā brīdī var pieprasīt savu datu dzēšanu.

Piegāde

Ja Jūs iegādājaties saulesbrilles vai tikai briļļu rāmi, piegādes laiks būs atkarīgs no valsts, uz kuru prece tiks izsūtīta. Piegāde prasīs no 2 līdz 20 dienām.

Ja vēlaties uzzināt, cik ilgs laiks būs nepieciešams izsūtīšanai uz Jūsu valsti, aicinām sazināties ar mums pa e-pastu info@glasseshere.com.

Ja izvēlaties recepšu brilles (briļļu rāmis + briļļu lēcas), briļļu lēcu izgatavošana un ielikšana rāmī būs atkarīga no receptes un briļļu lēcu sarežģītības - tas var ilgt no 2 līdz 20 dienām.

Lūdzam ņemt vērā, ka, izvēloties recepšu brilles, piegādes laiks sastāvēs no divām daļām, t.i. no briļļu lēcu izgatavošanas un piegādes laika.
Pasūtījuma kopējais piegādes laiks aizņems no 2 līdz 30 dienām.

Ja vēlaties uzzināt, cik ilgs laiks būs nepieciešams Jūsu pasūtījuma apstrādei, ieskaitot izgatavošanu un piegādi, aicinām sazināties ar mums pa e-pastu info@glasseshere.com.

Naudas atgriešanas garantija

Ja kaut kādu iemeslu dēļ jūs nebūsiet pilnībā apmierināti ar savu pasūtījumu, mēs labprāt piedāvāsim jums atgriezt preci 14 dienu laikā no jūsu pasūtījuma saņemšanas dienas. Atgriežamajai precei būs jāatbilst šādiem nosacījumiem:

Precei jābūt neizmantotai, oriģinālajā iepakojumā, ar visām autentiskuma etiķetēm un ražotāja zīmogiem. Briļļu ietvarus nedrīkst salauzt vai saskrāpēt. Ja ietvari būs salauzti vai kā citādi bojāti, tie tiks nosūtīti uz ekspertīzi un pārbaudīti, vai tiem ir rūpnīcas defekts vai cilvēka radīts bojājums.